Verse vis, gevangen door flyshooters met een uitmuntende kwaliteit. Dat is waar het kwaliteitsmerk Flyshoot Quality voor staat. Dat zie je en dat proef je.

Een flyshooter is de benaming voor een schip waarop trotse vissers de flyshootvisserijtechniek beoefenen en wekelijks de zee opgaan om de mooiste en lekkerste vis te vangen en aan de wal te brengen.

Schipper en bemanning van de flyshooters GO1, SL9, SL27 en UK153 werken samen met kennisinstituten, handel en collega's. Kennis en ervaring wordt met elkaar gedeeld, met als doel een ecnomische en ecologishe verantwoorde visserij voor nu en volgende generaties vissers te ontwikkelen.

De unieke samenwerking tussen schepen heeft geleid tot de totstandkoming van het kwaliteitslabel Flyshoot Quality.

Nieuwsgierig naar vissermannen, hun traditionele maar moderne schepen, de mooiste vis en het geheim van Flyshoot Quality?

Welkom op de website!